E-mail: drim@drim.pl
Waluta:
PLN

Zestawy Farb

AMIG7002 ZESTAW: RED PRIMER MODULATION

AMIG7002 ZESTAW: RED PRIMER MODULATION

39,90 PLN
AMIG7003 ZESTAW: OLIVE DRAB MODULATION

AMIG7003 ZESTAW: OLIVE DRAB MODULATION

40,80 PLN
AMIG7020 ZESTAW: WINTER UNIFORMS

AMIG7020 ZESTAW: WINTER UNIFORMS

41,00 PLN
AMIG7021 ZESTAW: GERMAN FIELD GREY UNIFORMS

AMIG7021 ZESTAW: GERMAN FIELD GREY UNIFORMS

45,10 PLN
AMIG7023 ZESTAW: SOVIET UNIFORMS WWII

AMIG7023 ZESTAW: SOVIET UNIFORMS WWII

42,70 PLN
AMIG7031 RUSSIAN FLORA UNIFORMS - Zestaw farb

AMIG7031 RUSSIAN FLORA UNIFORMS - Zestaw farb

42,90 PLN
AMIG7100 ZESTAW: EARLY/MIDDLE GERMAN COLORS

AMIG7100 ZESTAW: EARLY/MIDDLE GERMAN COLORS

67,60 PLN
AMIG7101 ZESTAW: LATE WAR GERMAN COLORS

AMIG7101 ZESTAW: LATE WAR GERMAN COLORS

67,60 PLN
AMIG7105 ZESTAW: TIRES AND TRACKS

AMIG7105 ZESTAW: TIRES AND TRACKS

67,70 PLN
AMIG7106 ZESTAW: RUST EFFECTS COLORS

AMIG7106 ZESTAW: RUST EFFECTS COLORS

61,20 PLN
AMIG7107 ZESTAW: 1935-1945 SOVIET CAMOUFLAGES

AMIG7107 ZESTAW: 1935-1945 SOVIET CAMOUFLAGES

67,60 PLN
AMIG7109 ZESTAW: MODERN RUSSIAN CAMO COLORS

AMIG7109 ZESTAW: MODERN RUSSIAN CAMO COLORS

67,60 PLN
AMIG7110 ZESTAW: I WW & II WW FRENCH CAMO COLORS

AMIG7110 ZESTAW: I WW & II WW FRENCH CAMO COLORS

64,30 PLN
AMIG7111 ZESTAW: I WW BRITISH AND GERMAN COLORS

AMIG7111 ZESTAW: I WW BRITISH AND GERMAN COLORS

61,20 PLN
AMIG7116 ZESTAW: WARGAME EARLY AND DAK GERMAN

AMIG7116 ZESTAW: WARGAME EARLY AND DAK GERMAN

64,30 PLN
AMIG7117 ZESTAW: WARGAME 1943-1945 GERMAN

AMIG7117 ZESTAW: WARGAME 1943-1945 GERMAN

64,10 PLN
AMIG7119 ZESTAW: WARGAME US ARMOR

AMIG7119 ZESTAW: WARGAME US ARMOR

61,20 PLN
AMIG7123 ZESTAW: WEAPON COLORS

AMIG7123 ZESTAW: WEAPON COLORS

67,60 PLN
AMIG7139 AFGHANISTAN WAR

AMIG7139 AFGHANISTAN WAR

30,60 PLN
AMIG7159 MODERN USA ARMY COLORS

AMIG7159 MODERN USA ARMY COLORS

61,30 PLN