E-mail: drim@drim.pl
Waluta:
PLN
Kolej elektryczna Jugowice - Walim
Kolej elektryczna Jugowice - Walim

Góry Sowie z przyległymi Górami i Pogórzem Wałbrzyskim to bez wątpienia najbardziej "tajemnicza" część Sudetów. Najsłynniejsze są podziemia obiektu Riese w Walimiu (Rzeczce), Głuszycy, Sokolcu i Książu. Nie mniejsze emocje budzi legendarny, wciąż nieodkryty "złoty pociąg". Na miłośników historii czekają tu również ślady dawnego górnictwa, twierdza srebrnogórska, nieczynne obiekty przemysłowe z XIX i XX wieku z dawną kopalnią Wacław i elektrownią w Miłkowie na czele.
Kolejową historię regionu znaczy jedna z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce (Wałbrzych - Kłodzko) czy relikty zębatej kolejki przez Przełęcz Srebrną. Fakt iż w Górach Sowich uruchomiono w 1914 roku jedną z niewielu na obecnych ziemiach polskich, prywatną elektryczną kolej lokalną z Jugowic do Walimia był dotychczas mało znany. O historii i o ludziach, którzy ją tworzyli opowiada książka będąca owocem wielu lat badań archiwalnych autora. To pierwsza- nie tylko zresztą w Polsce- monografia tej niezwykle interesującej, ale dziś już niestety nie istniejącej kolei. Autor szczegółowo omawia proces jej budowy, poczynając od powstania samej idei, poprzez planowanie finansowe, organizacyjne i techniczne, uzgodnienia projektu i realizację robót budowlanych, po charakterystykę techniczną linii, urządzeń trakcji elektrycznej i tabor. W kolejnych rozdziałach opisano dzieje eksploatacji tej kolei i charakter jej pracy przewozowej na tle przemian otoczenia gospodarczego Walimia i okolic oraz zmian politycznych - kolejno w Prusach, Rzeszy Niemieckiej i Polsce.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp /6
2. Uwarunkowania budowy kolei lokalnych w Prusach /14
3. Trakcja elektryczna na kolejkach /30
4. Projektowanie linii Jugowice - Walim / 40
5. Budowa linii Jugowice - Walim / 120
6. Rozwiązania konstrukcyjne i utrzymanie linii /128
7. Obiekty kubaturowe /163
8. Zasilanie elektroenergetyczne /174
9. Tabor Kolejki Walimskiej /185
10. Historia eksploatacji linii /206
11. Obsługa Zakładów w Sędzimierzu /330
12. Transport samochodowy /335
13. Personel /339
14. Podsumowanie /348
Oprawa twarda
Autor: Michał Jerczyński
Ilość stron: 384

Opis towaru

Kolej elektryczna Jugowice - Walim

Góry Sowie z przyległymi Górami i Pogórzem Wałbrzyskim to bez wątpienia najbardziej "tajemnicza" część Sudetów. Najsłynniejsze są podziemia obiektu Riese w Walimiu (Rzeczce), Głuszycy, Sokolcu i Książu. Nie mniejsze emocje budzi legendarny, wciąż nieodkryty "złoty pociąg". Na miłośników historii czekają tu również ślady dawnego górnictwa, twierdza srebrnogórska, nieczynne obiekty przemysłowe z XIX i XX wieku z dawną kopalnią Wacław i elektrownią w Miłkowie na czele.
Kolejową historię regionu znaczy jedna z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce (Wałbrzych - Kłodzko) czy relikty zębatej kolejki przez Przełęcz Srebrną. Fakt iż w Górach Sowich uruchomiono w 1914 roku jedną z niewielu na obecnych ziemiach polskich, prywatną elektryczną kolej lokalną z Jugowic do Walimia był dotychczas mało znany. O historii i o ludziach, którzy ją tworzyli opowiada książka będąca owocem wielu lat badań archiwalnych autora. To pierwsza- nie tylko zresztą w Polsce- monografia tej niezwykle interesującej, ale dziś już niestety nie istniejącej kolei. Autor szczegółowo omawia proces jej budowy, poczynając od powstania samej idei, poprzez planowanie finansowe, organizacyjne i techniczne, uzgodnienia projektu i realizację robót budowlanych, po charakterystykę techniczną linii, urządzeń trakcji elektrycznej i tabor. W kolejnych rozdziałach opisano dzieje eksploatacji tej kolei i charakter jej pracy przewozowej na tle przemian otoczenia gospodarczego Walimia i okolic oraz zmian politycznych - kolejno w Prusach, Rzeszy Niemieckiej i Polsce.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp /6
2. Uwarunkowania budowy kolei lokalnych w Prusach /14
3. Trakcja elektryczna na kolejkach /30
4. Projektowanie linii Jugowice - Walim / 40
5. Budowa linii Jugowice - Walim / 120
6. Rozwiązania konstrukcyjne i utrzymanie linii /128
7. Obiekty kubaturowe /163
8. Zasilanie elektroenergetyczne /174
9. Tabor Kolejki Walimskiej /185
10. Historia eksploatacji linii /206
11. Obsługa Zakładów w Sędzimierzu /330
12. Transport samochodowy /335
13. Personel /339
14. Podsumowanie /348
Oprawa twarda
Autor: Michał Jerczyński
Ilość stron: 384

Cechy towaru

Opinie